GENEL KULLANIM ŞARTLARI

İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizdenPunto Ltd. ŞTİ. Web Sitesi'nin, bu sitedeki hertürlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının,Punto Ltd. ŞTİ.'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki;Punto Ltd. ŞTİ. Web Sitesinin her türlü hakkıPunto Ltd. ŞTİ ye aittir. Web sitesinde yer alanPunto Ltd. ŞTİ nin distrübütörü olduğu ürünlere ait tüm bilgi, çizim, resim v.s haklar üretici firma ve distrübütöre aittir. Bu bilgiler 3. şahıslar tarafından izinsiz kullanılamaz. Ürünlere ait detaylı bilgilerin, çizim yada resimlerin, distrübütör yada üretici firma logolarının her ne şekilde olursa olusunPunto Ltd. ŞTİ nin izni olmaksızın kullanılması , kopyalanması bunu yapanların yada menfaat elde edenlerin cezai ve hukuki sorumluluğunu gerektirir. Ürün bilgilerinin izinsiz kullanımı yada ürün bilgilerinden yola çıkarak ürünlerin taklidi (aynen yada ayırt edilemeyecek şekilde benzeri) halinde gerek Türk Ticaret Kanununun Haksız Rekabete ilişkin hükümleri gerekse Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku hükümleri uyarınca bunu yapanlara ve yararlananlara karşı hukuk ve ceza davaları açılacaktır.

Punto Ltd. ŞTİ., işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

Punto Ltd. ŞTİ. Web Sitesi'nde yer alan ürünlere ait her türlü bilgi, teknik bilgi, istatistiki şekil ve değerden, yazım hatalarından yada uygulama hatalarından sorumlu değildir, ürünlere ait yazılan hiçbir bilgi garanti olarak adlandırılamaz, ürünlere ait garanti süresi olarak yorumlanamaz.

Punto Ltd. ŞTİ. Web Sitesi'nin tüm tasarım ve altyapı çalışmalarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Punto Ltd. ŞTİ. web sitesinde yer alan teknik bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayıPunto Ltd. ŞTİ.'nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Punto Ltd. ŞTİ. Web Sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin vePunto Ltd. ŞTİ.'ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağıPunto Ltd. ŞTİ. tarafından beyan ve işbuPunto Ltd. ŞTİ. Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.